Често задавани въпроси

От 2010г., представянето на сериите A-DERMA се промени. Това ново сегментиране с нови и добре различаващи се форми на флаконите, според света на A-DERMA, позволява на нашите потребители да открият по-лесно продуктите: продукти при раздразнена кожа, за семейството, за жената:

  • Розовите серии, с леко удължени и заоблено женствени опаковки, са предназначени за жените с уязвима и деликатна кожа.  
  • Зелените серии, продукти за специфична грижа, са представени в ясно очертани и прави опаковки, са предназначение за кожа, склонна към атопия или много суха, както и за раздразнена кожа.
  • Сериите за семейството: със закръглени извивки, нежни и предназначени за деликатната и уязвима кожа на бебета и кърмачета, а също и за ежедневните нужди на семейството.

Не, нашите продукти не съдържат съставки с животински произход. Ние ви напомняме, че цялостната формула е посочена на всички опаковки, съответстващи стриктно на законодателството.

Европейското законодателство за козметичните продукти (Регламент №1223/ 2009 ЕС в сила от 11 юли 2013г.) налага производителите да използват задължително всички възможни алтернативни методи за тестване на новите козметични суровини и крайни продукти.

Осъзнавайки тази необходимост, ние спряхме ,още преди много години, всички тестове върху животни за оценка на безопасността на нашите козметични продукти по време на тяхното разработване и разработихме програма, която се характеризира със следните действия:

  • Разработване на алтернативни тестове върху клетъчни култури в нашата собствена, посветена на кожата, лаборатория.
  • Въвеждане на разнообразни налични на пазара методи и активно участие в програми за валидиране на официалните френски и европейски власти.

На практика, за тестване на нашите продукти и осигуряване на необходимата безопасност на потребителите, която всеки козметичен продукт трябва да гарантира, ние се основаваме най-напред на съществуващите данни за безопасността на използваните суровини.

Толерантността на нашите крайни продукти е след това потвърдена посредством алтернативни методи (in vitro методи), след което от клинични тестове за толерантност със здрави доброволци в съответствие със законите за защита на участниците в биомедицински проучвания, допълнени от тестове на употреба за ефективността при хора.

На края, ние осъществяваме върху всяка партида от доставените в завода ни суровини, стриктни физико-химични и бактериологични тестове, за удостоверяване на идентичността, чистотата и качеството на използваните в нашите формули съставки.

Този тип контрол се осъществява също на всяка партида крайни продукти, което ни позволява да избегнем всякакъв риск от производствени грешки.

Нашите продукти се произвеждат и контролират съгласно най-стриктните норми, вписващи се в линията на фармацевтичните изисквания на Pierre Fabre Group.

Всички формули на нашата Лаборатория са разработени с най-голям респект към актуалното законодателство и са използвани с отлични резултати за ефикасност и безопасност, а някои от тях, и върху свръхчувствителна и атопична кожа.

Ние желаем да подчертаем, че субстанциите, използвани от Laboratoires Pierre Fabre Dermo-Cosmétique  присъстват в списъка със субстанциите, разрешени от актуалното законодателство за козметичните продукти.

Преди да бъде пуснат на пазара, всеки козметичен продукт е обект на досие за безопасност и ние, като производители, сме отговорни за пускането им на пазара и осигуряването на безопасността на продукта.

В отговор на питането за парабените, ние ви информираме, че Френската Агенция по безопасност на лекарствата и здравните продукти (Afssaps, понастоящем ANSM) потвърждава, че употребата на основните, най-често използвани в козметиката парабени, не представлява риск.

Парабените представляват група консерванти и ние използваме само тези, чиято безопасност е доказана.

Въпреки това ние отблизо следим развитието на познанията за тези субстанции и явно предприемаме предпазни мерки, когато предлагаме продукти за деца в ранна възраст.

Ние участваме в работни групи на FEBEA (Федерация на производителите за продукти за красота), която пре-разглежда нивата на безопасност за продукти за бебета, за да отправи препоръки към Afssaps (понастоящем ANSM).

Защо все още има парабени в нашите продукти?

Парабените са добри консерванти, широко използвани от десетки години в няколко сектора: козметична индустрия, а също така във фармацевтична и хранителна индустрия.

Ние разполагаме с пълни токсикологични данни, които се реактулизарат своевременно с научния прогрес в оценката на химикалите.

Ние разполагаме с добри познания за тези субстанции, което ни позволява да ги използваме безопасно.

Ще премахнем ли парабените в нашите продукти?

Рисковете за здравето, свързани с евентуално бактериално заразяване са доста по-високи от тези, свързани с употребата на консерванти като парабени и не можем сериозно да счетем тяхното отстраняване.

Това е също така широко признато от международната научна общност.

Въпреки това, че парабените, които ние използваме са с доказана безопасност, ние взимаме в предвид общественото мнение относно тази група консерванти, като активно търсим алтернативни и достоверни решения. Те трябва да бъдат поне толкова ефективни във функцията си на консервант,  позволяваща и високо ниво на безопасност. Ние основно полагаме фокус върху продуктите за бебета и деца, както и за бременните жени.

Обръщаме внимание и на феноксиетанола, консервант, принадлежащ към широко критикувана група консерванти: гликолови етери.

Въпреки това, в рамките на тази група, съставена от стотици молекули, някои са с доказани карциногенни свойства, докато други нямат такива, като феноксиетанол (молекула, която не е класифициирана в IARC = International Agency for Research in Cancer).

Върховният съвет за обществено здраве във Франция (CSHPF -Conseil Supérieur d'Hygiène Publique en France), присъединен към Afssaps (понастоящем ANSM), препоръча забраната на 7 гликолови етери заради токсичните им ефекти върху репродукцията. Открити са други в ниска концентрация в козметични продукти, обявени за безопасни от Afssaps (понастоящем ANSM) в съответствие с козметичната регулация (например феноксиетанол).

В резултат, максимално разрешената концентрация на феноксиетанол в козметичните продукти е ограничена до 1% (Afssaps (понастоящем ANSM) – Комитет за координация на наблюдението на здравни продукти –резултати 2003).

На края, за повече информация за гликоловите етери, ние ви препоръчваме да прочетете « Гликолови етери – нови токсикологични данни - INSERM издание – 2006 ».